piektdiena, 2017. gada 10. februāris

Jes.65:19

Es līksmošu par Savu tautu. Tur vairs nedzirdēs raudāšanu, nedz sāpju kliedzienus.