piektdiena, 2017. gada 10. februāris

Rom.12:12

Priecīgi cerībā.