svētdiena, 2017. gada 19. februāris

2.Tim.1:5

Es pieminu tavu neliekuļoto ticību, kas papriekš mita tavā vecāmātē Loidā un tavā mātē Eunikā, bet es esmu pārliecināts - mīt arī tevī.