svētdiena, 2017. gada 19. februāris

5.Moz.30:9

Tas Kungs atkal priecāsies par tevi tavā labumā, tāpat kā Viņš priecājās par taviem tēviem.