pirmdiena, 2017. gada 20. februāris

1.Moz.9:13

Savu varavīksni Es lieku padebešos, tā lai ir par derības zīmi starp Mani un pasauli.