svētdiena, 2017. gada 29. janvāris

1.Tim.1:12

Esmu pateicīgs Tam, kas darījis mani spēcīgu - Kristum Jēzum, mūsu Kungam, ka Viņš atzinis mani par uzticamu.