pirmdiena, 2017. gada 30. janvāris

Hag.2:8

Man pieder sudrabs, un Man pieder zelts, saka Tas Kungs Cebaots.