svētdiena, 2017. gada 29. janvāris

Ps.71:17

Ak, Dievs, Tu mani esi mācījis no manas jaunības, un līdz šim es esmu sludinājis Tavus brīnuma darbus!