svētdiena, 2016. gada 4. decembris

Rom.15:13

Cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā.