svētdiena, 2016. gada 4. decembris

4.Moz.6:26

Tas Kungs lai paceļ Savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru!