pirmdiena, 2016. gada 5. decembris

Joēla 2:23

Priecājieties un esiet līksmi sava Dieva, Tā Kunga, apziņā!