trešdiena, 2016. gada 7. decembris

1.Tim.1:14

Pāri mēram bija mūsu Kunga žēlastība ar ticību un mīlestību, kas sakņojas Kristū Jēzū.