trešdiena, 2016. gada 7. decembris

Raudu dz.3:22

Tā ir Tā Kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagalam; Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals.