ceturtdiena, 2016. gada 8. decembris

Joz.5:14

Jozua metās zemē uz sava vaiga un to pielūdza un viņam sacīja: "Ko mans Kungs grib teikt Savam kalpam?"