svētdiena, 2016. gada 6. novembris

Lk.18:8

Vai Cilvēka Dēls, kad Tas nāks, atradīs ticību virs zemes?