svētdiena, 2016. gada 6. novembris

Sal.māc.12:14

Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās Savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns.