pirmdiena, 2016. gada 7. novembris

Jer.9:23

Es esmu Tas Kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību.