svētdiena, 2016. gada 30. oktobris

Jēk.5:8

Pacietieties arī jūs, stipriniet savas sirdis, jo Tā Kunga atnākšana ir tuvu.