pirmdiena, 2016. gada 31. oktobris

Jes.12:6

Gavilējiet un līksmojiet, jūs, Ciānas iedzīvotāji, jo liels ir jūsu vidū Israēla Svētais!