svētdiena, 2016. gada 30. oktobris

Sal.pam.10:28

Taisnīgo gaidas izvērtīsies viņiem par prieku.