svētdiena, 2016. gada 11. septembris

Jņ.6:39

Tā ir Mana sūtītāja griba, lai no visa, ko Viņš Man devis, Es nenieka nezaudētu.