pirmdiena, 2016. gada 12. septembris

Jes.27:3

Es, Tas Kungs, esmu tā sargs, Es slacinu to vienumēr. Lai neviens to neaizskartu, Es to sargāju dienu un nakti.