svētdiena, 2016. gada 11. septembris

Ps.27:9

Neapslēp no manis Savu vaigu un neatstum Savu kalpu dusmās - Tu esi mans palīgs!