pirmdiena, 2016. gada 18. jūlijs

Raudu dz.3:22-23

Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Tās ir ik rītu jaunas, un liela ir Tava uzticība.