svētdiena, 2016. gada 17. jūlijs

Mt.15:31

ļaudis brīnījās, redzēdami mēmus runājam, kroplus veselus, tizlus staigājam un aklus redzam, un viņi slavēja Israēla Dievu.