svētdiena, 2016. gada 17. jūlijs

Ps.111:9

Viņš sūtīja pestīšanu Savai tautai un noteica, ka Viņa derība pastāvēs mūžīgi.