pirmdiena, 2016. gada 18. jūlijs

2.Kor.4:16

Tāpēc mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas.