ceturtdiena, 2016. gada 21. jūlijs

Ec.12:25

Es, Tas Kungs, runāšu, kas Man ir sakāms, un vārds, ko runāju, piepildīsies.