ceturtdiena, 2016. gada 21. jūlijs

2.Tes.3:5

Pats Kungs lai vērš jūsu sirdis uz Dieva mīlestību un Kristus pacietību.