trešdiena, 2016. gada 20. jūlijs

1.Pēt.4:10

Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.