trešdiena, 2016. gada 20. jūlijs

5.Moz.16:17

Ikvienam ar savu dāvanu rokā būs nākt, pēc tās svētības, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev devis.