pirmdiena, 2016. gada 20. jūnijs

Ps.138:6

Tiešām, Tas Kungs ir dižens, tomēr Viņš uzlūko pazemīgo un pazīst lepno jau no tālienes.