svētdiena, 2016. gada 19. jūnijs

Mk.13:21

Ja kas tad jums sacīs: redzi, še ir Kristus, - vai: redzi, tur Viņš ir, - tad neticiet.