svētdiena, 2016. gada 19. jūnijs

Jes.66:1

Tā saka Tas Kungs: "Debesis ir Mans tronis, un zeme ir Manu kāju pamesls. Kur būtu tāds nams, ko jūs Man varētu celt?"