pirmdiena, 2016. gada 20. jūnijs

1.Kor.1:28

Kas pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis.