pirmdiena, 2016. gada 18. aprīlis

Dan.2:44

Debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi.