svētdiena, 2016. gada 17. aprīlis

2.Kor.1:3

Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs.