pirmdiena, 2016. gada 18. aprīlis

Atkl.12:10

Es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam: "Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un Viņa Kristus vara."