pirmdiena, 2015. gada 7. decembris

Jes.11:9

Zeme būs Tā Kunga atziņu pilna kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens strāvu pilni.