pirmdiena, 2015. gada 7. decembris

1.Tim.2:3-4

Dieva, mūsu Pestītāja, priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.