svētdiena, 2015. gada 6. decembris

1.Tes.5:5

Jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni.