svētdiena, 2015. gada 13. decembris

Jēk.3:13

Kas jūsu starpā ir gudrs un sapratīgs, tas lai, pareizi dzīvodams, uzrāda savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā.