pirmdiena, 2015. gada 14. decembris

1.Sam.16:7

Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi.