svētdiena, 2015. gada 13. decembris

Sal.pam.15:33

Tā Kunga bijāšana ir mācības ceļš.