pirmdiena, 2015. gada 23. novembris

Sal.pam.16:32

Pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un, kas ir kungs pats pār savu garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas.