pirmdiena, 2015. gada 23. novembris

Mt.5:9

Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.