svētdiena, 2015. gada 22. novembris

Fil.3:20

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu.