svētdiena, 2015. gada 22. novembris

2.Moz.15:13

Ar žēlastību Tu vadi tautu, ko esi atpestījis.