pirmdiena, 2015. gada 9. novembris

Ps.121:7

Tas Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, Viņš lai pasargā tavu dvēseli.