svētdiena, 2015. gada 8. novembris

Mt.25:40

Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.